Проведення психологічних досліджень та психологічних експертиз

3

Науково-практичний центр займається проведенням психологічних досліджень та психологічних експертиз з проблем інженерної психології у транспортній сфері, дослідженнями психологічних чинників безпеки на транспорті, виявленням сприятливих психологічних факторів, що підвищують надійність, безпечність, нервово-психічну врівноваженість персоналу, особливо професій із підвищеною небезпекою. Проведенням психологічних експертиз персоналу на замовлення, у випадках передбачених чинним законодавством. Проведенням розробок методик, алгоритмів, практичних посібників рекомендацій та інших документів в системі управління безпекою на підприємстві.

Зазначені завдання мають цілком обґрунтований характер і практичну спрямованість на задоволення потреб бізнесу в вищезгаданих напрямках діяльності. В різних випадках, коли виникають судові спори НПЦ може надавати послуги з проведення дослідницької та експертної роботи за психологічним напрямом в інтересах зацікавлених осіб.

Наприклад, маловідомий метод ідеомоторних тренувань можливо застосовувати із водіями, операторами, машиністами. Ідеомоторне тренування — це уявне представлення рухів. Сутність ідеомоторного тренування в наступному. Представляючи рух, водій ніби бачить себе з боку. Здатність бачити себе з боку є важливою навичкою для підготовки водіїв, і цю здатність необхідно розвивати.

Деякі водії краще уявляють собі фіксовані образи, ніж руху в цілому. У додавання до уявного поданням своїх рухів шляхом візуальних уявлень більшість водіїв та машиністів використовують і уявну самооцінку моторних  відчуттів, пов’язаних із спогадом про виконання того чи іншого руху.

Дуже важливо для водія мати у своєму арсеналі здатність до розвитку і вдосконалення тих відчуттів, які відповідають виконанню певної діяльності.

Досягненню успіху в ідеомоторной тренуванні сприяють такі чинники: ідеомоторне тренування повинна здійснюватися тільки в стані активної діяльності; подумки руху повинні відтворюватися в точній відповідності з ритмом реальних дій.

Технічна майстерність водія, оператора, машиніста багато в чому залежить від того, як він вміє використовувати закономірності ідеомоторного тренування, а саме:

  • чим точніше уявний образ руху, тим точніше виконується сам рух.
  • ідеомоторним називається лише такий рух, при якому уявний образ руху пов’язаний з м’язово-руховими відчуттями водія.
  • ефект впливу уявлень помітно зростає, коли вони мають чіткі та ясні мовленеві формулювання.
  • під час тренування нового руху треба представляти його виконання в уповільненому темпі.
  • при оволодінні новим рухом слід представляти його в тій позі, яка близька до реального виконання цього руху.
  • під час ідеомоторного уявлення руху воно починає здійснюватися настільки сильно і виразно, що спортсмен починає мимоволі рухатися.
  • перед виконанням вправи не слід думати про кінцевий результат.

Цей приклад, дозволяє більш детально пояснити, що наукова і практична діяльність центру спрямована на досягнення конретних цілей бізнесу.

Крім того, нами здійснюється публікація наукових і практичних результатів досліджень, висновків, рекомендацій з інженерної психології в засобах масової інформації та комунікації. Поширення перспективного досвіду транспортних підприємств із інженерної психології, психології управління, ділових стосунків тощо серед працівників та фахівців транспортної галузі.