Кадровий профайлінг персоналу

Компанія глобал транс консалтинг пропонує вашій увазі cистему дистанційного кадрового профайлінгу

1-2

(далі Система) для виявлення найбільш психологічно якісного і підготовленого персоналу для призначення на вакантні посади. За для цього у складі компанії функціонує Науково-практичний центр інженерної психології, фахівці якого здійснюють розробку, впровадження та адаптацію Системи для будь-якого підприємства, готуючи її до реальних умов та вимог замовника в якості підсистеми і системі управління безпекою на підприємстві, що передбачено стандартами якості та безпеки ISO 9001, ISO 9000, ISO 9004, ISO/DIS 45001.

 

Сутність Системи

полягає в забезпеченні умов для усунення ризиків пов’язаних із персоналом, розкриття психологічного профілю, поведінки, особливостей кандидатів на вакантні посади для вибору найбільш якісної, психологічно готової, дисциплінованої, сумлінної та унікальної особистості. Процеси, алгоритми та процедури профілювання полягають у глибокому, повноцінному, диференційованому вивченні психологічних якостей, властивостей, особливостей, здібностей, потягів, нахилів особистості, підготовці висновку та надання його замовнику в термін від 1 до 3 діб. Для психологічного профілювання використовуються валідизовані та стандартизовані сучасні європейські, американські та російські методики, ряд яких входить до Переліку державних методик судових психологічних експертиз (досліджень) та є стандартизованими.

 

Склад системи.

Система складається з процедур, алгоритмів та функціональних компонентів (Методик психологічної діагностики, тестових наборів, бланків, форм психологічних висновків, ключів, таблиць, інструкцій та рекомендацій), які в модульний спосіб застосовуються для отримання найбільш достовірного і об’єктивного висновку щодо вивченої особистості.

 

Організація взаємодії

між компанією та підприємством полягає в: організації та обладнанні робочого місця для відповідальної особи від підприємства, організації поштового листування, навчання відповідальної особи у виконанні наданих інструкцій щодо застосування психологічних методик.

 

Категорії профільованого персоналу.

На побажання замовника психологічному профілюванню можуть підлягати будь-які категорії персоналу від ТОП-менеджерів до простих менеджерів, охоронників, моряків, будівельників, електриків тощо.

 

Достовірність та надійність результатів і висновків.

Компанія може гарантувати високу надійність, достовірність висновків та результатів. Для досягнення об’єктивності профілювання персоналу здійснюється за особистим підписомпочеркомпроективними і лінгвістичними методиками (графічним зображенням, малюнками, фото), що виключає спроби обману з боку кандидатів на вакантні посади. У методиках закладені шкали відвертості, контрольні шкали, що дозволяють виявлять рівень брехні та вносити корективи на достовірність отриманих результатів.

 

МЕТОДИКИ ПРОФІЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ.

Методика Леопольда Сонді «Психодіагностика потягів особистості» —  використовується для діагностики профілю потягів, психопатологий, суїцидальних тенденцій, акцентуації і психічного напруження, складання прогнозу поведінки особистості.

Тест лінгвістичний «Твір» використовується для діагностики захоплень, розвиненості світогляду, рухливості, активності поведінки.

Психографічний тест «Підпис» — використовується для оцінки прогнозованої поведінки особистості в професійних і побутових умовах, виявляє аномалії поведінки, складності настрою, розвиненість особистості (конгруентний тесту Сонди);

Тест «Прогноз» — використовується для діагностики нервово-психічної стійкості, суїцидальних тенденцій, вживання наркотичних і психотропних препаратів, психічних відхилень. Є тестом загального призначення.

Тест Шуберта «Схильність до ризикованої поведінки» — використовується для діагностики схильності особистості до ризикованої поведінки і необґрунтованого ризику. Проводиться з водіями або персоналом небезпечних професій.

Тест «Стресостійкість» — використовується для діагностики стійкості особистості до стресів

Тест Т. Лірі «Інтерперсональна діагностика відносин (стосунків)» -призначена для діагностики Я особистості, типу стосунків, психологічного портретування і профілювання, як особистості, так і спеціальності.

Опитувальник формально-динамічних властивостей індивідуальності В.М.Русалова. (Методика ОФДСІ / Тест структури темпераменту Русалова) — використовується для діагностики властивостей рухової (психомоторной), інтелектуальної (мисленевої) сфери і комунікативного (спілкування) аспектів темпераменту (13 шкал різних показників особистісної поведінки). Призначений для діагностики програмістів і бухгалтерів.

Тест Сакса Леві «Незакінчене речення» (з англ. — SSCT — Sack’s Sentence Completion Test) — одна з варіацій адитивної методики «незакінчених пропозицій», що відноситься до групи проективних методик вивчення особистості. Тест Сакса-Леві, розроблений відповідно Джозефом Саксом і Сіднеєм Леві в 1950 році, дозволяє визначити поведінкові особливості індивіда і характер його взаємин з навколишнім світом. Використовується в психодіагностиці топ-менеджерів, директорів та їх заступників, керівників різного рангу.