Транспортний консалтинг

Основне завдання транспортного консалтингу

Аналіз, обґрунтування перспектив розвитку і використання науково-технічних і організаційно-економічних рішень на підприємстві, розробка ефективної моделі управління та контролю за обґрунтованістю виробничих витрат.

Співпраця з нами по транспортному консалтингу допоможе в:

 • Розробці стратегії розвитку в довго-,середньо- і короткостроковій перспективі
 • Визначенні методів досягнення поставлених цілей з урахуванням внутрішніх можливостей підприємства
 • Забезпеченні ефективності роботи транспорту і конкурентоспроможності підприємства на ринку транспортних послуг

Ми проводимо аудиторсько-консалтингові послуги транспортним компаніям за такими напрямами:

 1. Дотримання законодавства у сфері транспорту, зокрема на автомобільному та залізничному.
 2. Наявність у підприємства всіх необхідних ліцензій, дозволів і договорів обов’язкового страхування.
 3. Бізнес-процеси управління транспортом.
 4. Система технічного обслуговування і ремонту.
 5. Перевірка технічного стану транспорту на відповідність існуючим правилам.
 6. Організація діяльності водіїв, в т.ч. дотримання встановлених режимів праці та відпочинку, проходження медичного обстеження, профілактика ДТП.
 7. Система підтвердження професійної компетентності водіїв і інженерно-технічного персоналу.
 8. Використання ІТ-систем управління транспортом і можливостей GPS моніторингу.
 9. Системи менеджменту якості, безпеки (екологічної, промислової, безпеки руху).
 10. Стратегічне планування діяльності підприємства в залежності від зовнішніх і внутрішніх факторів.
 11. Впровадження кращих європейських практик в сфері транспорту.

Призначення компанії.

Розробляти нові та удосконалювати діючі системи управління безпекою, системи аналізу і оцінювання ризиків, процедури з психологічного відбору та оцінювання персоналу, документи з безпеки праці, алгоритми і процедури аудиту транспортних підприємств тощо.